فلاشر چیست؟

فلاشر چیست؟

فلاشر مجموعه ای از قطعات الکترونیکی هستند که در مجموع یک کار را انجام میدهند خاموش روشن کردن با برنامه خاص.

فلاشرها از 2 کانال تا 16 کانال میباشند.

قسمت های اصلی فلاشر:

1)ترمینال کانال ها

2)LEDهای نشانگر کانال ها

3)ترمینال تغذیه

4)کلید های تنظیم برنامه

5)پیچ تنظیم سرعت اجرای برنامه ها

6)پیچ تنظیم میزان روشنایی LEDها

مشخصات فلاشر:

•جریان 10 آمپر به ازای هر کانال

•ولتاژ تغذیه 7-24 ولت

•حفاظت در برابر ولتاژ معکوس

•دارای 7 برنامه قابل انتخاب

•دارای نمایشگر LEDبرای هر کانال

•قابلیت کنترل سرعت برنامه و روشنایی

•دارای چندین ترمینال اتصال

فلاشر

فلاشر

اتصال تغذیه فلاشر

مطابق علائم موجود در کنار ترمینال تغذیه,سیم های تغذیه را متصل کنید. ولتاژ تغذیه مناسب برای این فلاشر 12 ولت میباشد. فلاشر دارای حفاظت در برابر اتصال برعکس سیم های تغذیه میباشد. سر مثبت و منفی منبع تغذیه را به ترمینال مربوط به تغذیه مطابق با علامت ها وصل کنید. در صورتی که سیم های تغذیه را اشتباه وصل کنید, فلاشر آسیب نمیبیند اما روشن نمیشود.

اتصال LED ها به فلاشر

برای اتصال لامپ های LED به فلاشر, سر مثبت LED را یه سر مثبت کانکتور آبی و سر منفی آن را به ترمینال منفی کانکتور آبی متص کنید.

راه اندازی اولیه فلاشر

همه کلید ها را از وضیعت ON خارج کنید.

تغذیه را روشن کنید. در صورتی که اتصالات صحیح باشند, همه ی LED های نشانگر ترمینال خروجی روشن میشوند.

پیچ تنظیم سرعت را بطور تقریبی در موقعیت وسط قرار دهید.

پیچ تنظیم میزان روشنایی را به دلخواه تنظیم کنید.

هر یک از کلید های تنظیم برنامه, مربوط به یک برنامه هستند. برای انتخاب یک برنامه باید کلید مربوط به آن را در وضعیت ON قرار دهید.

تنظیم برنامه های فلاشر و روشنایی کانال ها

برای مشاهده هر یک از برنامه های فلاشر, کلید مربوط به آن را در وضعیت ON قرار داده و سایر کلیدها را ذخاموش کنید.

اضافه شدن برنامه نیمه روشن

در نمونه جدید فلاشرهای 2 کانال, بر روی برنامه های 1 و 6 و در فلاشرهای 3 کانال, بر روی برنامه های 3 و 4 افکت نیمه روشن اضافه شده است. در واقع با فعال کردن هر کدام از این دو برنامه LED های خاموش به طور کامل بدون نور نبوده و به میزان 30% روشن می ماند. با این کار هیچگاه LED خاموش در برنامه های نیمه روشن وجود ندارد.

شماره تماس :

09126614484

09124547883

02165160442

کانال تلگرام

مطالب مرتبط