تماس با الکتـــــرولاجیک

تابلو لاسوگاسی

تابلو لاسوگاسی

تابلو لاسوگاسی تابلو لاسوگاسی به تابلو های حروف برجسته ای گفته میشود که می توان بر روی تابلوهای تبلیغاتی پیاده سازی نمود. حروف برجسته لاسوگاسی

مشاهده مطلب »
فلاشر چیست؟

فلاشر چیست؟

فلاشر چیست؟ فلاشر مجموعه ای از قطعات الکترونیکی هستند که در مجموع یک کار را انجام میدهند خاموش روشن کردن با برنامه خاص. فلاشرها از

مشاهده مطلب »

شبیه سازی چیست؟

شبیه سازی چیست؟(?What is simulation) شبیه سازی یا سیمولاسیون, علم و هنر ساختن نمایشی (مدلی) از یک پروسه یا سیستم, به منظور ارزیابی و آزمایش

مشاهده مطلب »
نورپردازی

نورپردازی چیست؟

نورپردازی چیست؟ (?What is Lighting) نور یکی از مهمترین عوامل کیفی و نمادین بوده و از نظر کارکرد عملی از جایگاه ویژه ای در معماری

مشاهده مطلب »
الکترولاجیک,ناودانی

ناودانی چیست؟

ناودانی چیست؟ ناودانی پروفیلی است که در مصارف صنعتی و ساختمانی بسیار استفاده میشود که شکل مقطع آن از یک جان بصورت افقی و دو

مشاهده مطلب »