نوشته هایی با برچسب "طراحی و ساخت"

نورپردازی هفت رنگ (سفینه کودکان) _ دنیای بازی


نورپردازی هفت رنگ (سفینه کودکان) _ دنیای بازی     ...

ادامه بیشتر ...

نورپردازی فولکالر (صندلی پرنده) تکمیل شده_پارک تقوی


نورپردازی فولکالر (صندلی پرنده) تکمیل شده_پارک تقوی     ...

ادامه بیشتر ...

نورپردازی هفت رنگ جائیرسوئینگ_پارک ارم


نورپردازی هفت رنگ جائیرسوئینگ_پارک ارم     ...

ادامه بیشتر ...

نورپردازی هفت رنگ قطار پارک چمران_کرج


نورپردازی هفت رنگ قطار پارک چمران_کرج     ...

ادامه بیشتر ...

افکت های جدید رقص نورهای چرخ وفلک


افکت های جدید رقص نورهای چرخ و فلک     ...

ادامه بیشتر ...

نورپردازی فولکالر تاب کودک اسلامشهر_پارک توحید


نورپردازی فولکالر تاب کودک اسلامشهر_پارک توحید     ...

ادامه بیشتر ...

نورپردازی تک رنگ فریزبی گرگان_ناهارخوران


نورپردازی تک رنگ فریزبی گرگان_ناهارخوران     ...

ادامه بیشتر ...

نورپردازی تک رنگ چرخ و فلک استان فارس_مرودشت


نورپردازی تک رنگ چرخ و فلک استان فارس_مرودشت     ...

ادامه بیشتر ...

نورپردازی فولکالر کشتی کودک, اسلامشهر پارک توحید


نورپردازی فولکالر کشتی کودک, اسلامشهر پارک توحید     ...

ادامه بیشتر ...