نوشته هایی با برچسب "غفاری"

توپ نورانی


توپ نورانی   ...

ادامه بیشتر ...

ناودانی های آماده نصب


ناودانی های آماده نصب بر روی انواع دستگاه ها و محوطه   ...

ادامه بیشتر ...

نورپردازی چرخ و فلک فول کالر


نورپردازی هفت رنگ چرخ و فلک ...

ادامه بیشتر ...

نورپردازی فول کالر(هفت رنگ) سقف ماشین برقی جنت آباد


نورپردازی فول کالر سقف ماشین برقی شهربازی جنت آباد ...

ادامه بیشتر ...

پروژه نورپردازی هفت رنگ دستگاه دیسک و کاستر ، قسمت دیسک و ریل


پروژه نورپردازی هفت رنگ دستگاه دیسک و کاستر ، قسمت دیسک و ریل     ...

ادامه بیشتر ...

پروژه نورپردازی تاب پرنده ، دریاچه چیتگر بام لند


پروژه نورپردازی تاب پرنده ، دریاچه چیتگر بام لند     ...

ادامه بیشتر ...

نورپردازی فول کالر سقف سورتمه شهربازی


نورپردازی فول کالر سقف سورتمه شهربازی     ...

ادامه بیشتر ...

ساخت تونل نورانی با لامپ های لاسوگاسی فول کالر


ساخت تونل نورانی با لامپ های لاسوگاسی(هفت رنگ)   ...

ادامه بیشتر ...

نورپردازی هفت رنگ کابین ترن هوایی


نورپردازی فول کالر کابین ترن هوایی ...

ادامه بیشتر ...

نورپردازی دوطرفه چرخ وفلک عراق


نورپردازی فول کالر دوطرفه چرخ و فلک عراق     ...

ادامه بیشتر ...