نوشته هایی با برچسب "نورپردازی دو طرفه چرخ وفلک"

نورپردازی چیست؟


نورپردازی چیست؟ (?What is Lighting) نور یکی از مهمترین عوامل کیفی و نمادین بوده و از نظر کارکرد عملی از جایگاه ویژه ای در معماری و شهرسازی برخوردار است.اصلی ترین کارکرد نور, چه طبیعی و چه مصنوعی, روشن کردن فضا و فرم های ساختمانی...

ادامه بیشتر ...

نورپردازی چهار رنگ چرخ و فلک شهربازی ساوه


نورپردازی تک رنگ "دوطرفه" چرخ و فلک شهربازی ساوه     ...

ادامه بیشتر ...

نورپردازی چرخ و فلک فول کالر


نورپردازی هفت رنگ چرخ و فلک ...

ادامه بیشتر ...

نورپردازی دوطرفه چرخ وفلک عراق


نورپردازی فول کالر دوطرفه چرخ و فلک عراق     ...

ادامه بیشتر ...

نورپردازی تک رنگ چرخ و فلک استان فارس_مرودشت


نورپردازی تک رنگ چرخ و فلک استان فارس_مرودشت     ...

ادامه بیشتر ...

نورپردازی فولکالر فایربال کرج


نورپردازی فولکالر فایربال کرج     ...

ادامه بیشتر ...