نوشته هایی با برچسب "Python"

برنامه نویسی +C++ C چیست؟


❇برنامه نویسی programming برنامه نویسی کار و دانشی است که توانایی انجام محاسبات و تصمیم گیری های منطقی با سرعت میلیون ها و حتی بیلیونها برابر سریعتر از انسان را دارد. به عبارت دیگر کار "ساخت نرم افزار" برنامه نویسی نامیده...

ادامه بیشتر ...